ANUNŢ. Întâlnire cu contribuabilii

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa organizează VINERI, 12FEBRUARIE 2016, începând cu ora 10.00, la sediul instituţiei din Târgovişte, CaleaDomnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), în Sala de conferinţe de la mezanin, o întâlnire cucontribuabilii (persoane fizice şi juridice), scopul acesteia fiind îmbunătăţirea informăriifiscale.Subiectele înâlnirii:1. Prezentarea pe scurt a celor mai importante modificări legislative fiscaleapărute recent.2. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna februarie 2016.Vă aducem la cunoştinţă şi apariţia următoarelor acte normative:1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelordebitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestorobligaţii (Monitorul Oficial nr. 78 din 3 februarie 2016). Precizări suplimentare:1. O.P.A.N.A.F. 558/2016 – PUBLCARE CONTRIBUABILI RESTANŢIERI- ordinul este dat în aplicarea prevederilor art. 162 din Codul de procedură fiscală;- potrivit art. 162, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii;- lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următorcelui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante, peste un anumit plafon,la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei;- înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor;- nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este suburmătoarele plafoane:a) 1.500 lei pentru contribuabilii mari;b) 1.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;c) 500 lei pentru celelalte categorii, inclusiv pentru persoanele fizice caredesfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesiilibere;d) 100 lei în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la la lit. c). – organul fiscal trimite o notificare, conform modelului prevăzut de ordin, până îndata de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire laobligaţiile fiscale restante. Important de ştiut. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la o anume problematică fiscală vărecomandăm să consultaţi, în prealabil, informaţiile disponibile pe site-ul ANAF(www.anaf.ro). Astfel, accesând portalul ANAF pot fi găsite următoarele genuri deinformaţii: legislaţie fiscală (Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală actualizate, împreunăcu Normele metodologice date în aplicare), proceduri fiscale (ex. modalitatea de declarare on-line), ghiduri fiscale (ex. Ghidul pentru asociaţiile de proprietari), nomenclatoare (ex.Normele de venit agricol pe judeţe) şi multe alte informaţii fiscale de interes general. Însituaţia în care totuşi nu reuşiţi să soluţionaţi în acest fel problematica fiscală, puteţi să ne transmiteţi un e-mail folosind formularul dedicat acestui scop, existent pe site, şi care poate fiaccesat direct la adresa: https://www.anaf.ro/arondare/ Ec.

EMILIAN RUSU
SEF ADMINISTRATIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *