ANUNȚ S.C. LDP Dâmbovița

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. organizează în data de 04.07.2018, ora 12:00, licitație competitivă având ca obiect  “Furnizare 13.850 kg Polimer tip CAPS, necesar pentru Reabilitare DJ 702D Dragomiresti – Butoiu de Sus”.

Documentația de atribuire se poate obține în format scris sau electronic în baza unei cereri depuse la secretariatul societatii pana pe data 02.07.2018

Ofertele se depun la sediul societatii- secretariat din str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Informații suplimentare se pot obține de la numarul de telefon (+40)0245/612.168, (+40)0245/612.816, Fax(+40)0245/611389 sau pe site-ul www.ldpdambovita.ro