ANUNȚ S.C. LDP S.A. Dâmbovița

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. organizează în data de 11.11.2019, ora 12:00, licitație competitivă având ca obiect achiziție servicii de „Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă 2019-2020, LOT 1 – Zona Titu – Corbii Mari – Lungulețu – Răcari, L=130,614 km și LOT 2 – Zona I.L.Caragiale – Moreni – Valea Lungă – Răzvad, L=60,794 km”.

Documentația de atribuire se poate obține în format scris sau electronic în baza unei cereri depuse la secretariatul societății până la data de 08.11.2019.

Ofertele se depun la sediul societății (secretariat) din Str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgoviște, județ Dâmbovița.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon (+40)0245/612.168, (+40)0245/612.816, Fax(+40)0245/611.389, e-mail:

office@ldpdambovita.rosau pe site-ul www.ldpdambovita.ro.