ANUNȚ S.C. LDP S.A. Dâmbovița

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. organizează în data de 25.09.2019, ora 12:00, licitație competitivă având ca obiect:

Furnizare produse cu transport la Dragomirești, județ Dâmbovița

Parapet metalic deformabil-zincat Tip Semigreu — 4770 ml

Elemente de capăt — 500 buc și Stâlpi parapet — 500 buc

Documentația de atribuire se poate obține în format scris sau electronic în baza unei cereri depuse la secretariatul societății, până la data de 23.09.2019, inclusiv.

Ofertele se depun la sediul societății- secretariat din str. Lt. Stancu Ion, nr. l, Târgoviște, Dâmbovița.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la numerele de telefon (+40)0245/612.168, (+40)0245/612.816, Fax: (+40)0245/611.389, adresa de email: office@ldpdambovita.ro sau pe site-ul: www.ldpdambovita.ro.