Când şi cum se activează Cardul de sănătate

stire cjas 10 iunie

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si pentru a nu se ingradi accesul asiguratilor la servicii medicale Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate face urmatoarele precizari:
1. Asiguratii care nu necesita asistenta medicala nu sunt obligati sa se adreseze unui furnizor de servicii medicale doar pentru activarea cardului national. Acest lucru se poate efectua cu ocazia primei vizite la medic in caz de necesitate.
2. La prezentarea unei persoane pentru acordarea de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale furnizorii de servicii medicale vor solicita acesteia dovada calitatii de asigurat, respectiv cardul national de sanatate / adeverinta de asigurat valabila 3 luni de la emiterea acesteia pentru cei care refuza cardul din motive religioase sau de constiinta / adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite cardul duplicat si vor acorda servicii medicale prevazute in pachetul de baza. In situatia in care persoana nu poate prezenta cardul sau din motive tehnice cardul nu poate fi utilizat se va proceda la la verificarea calitatii de asigurat prin intermediul aplicatiei instalate pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.
Pentru persoanele carora nu li s-a emis cardul national, situatie care se poate verifica prin intermediul aplicatiei CNAS mai sus mentionate , se vor acorda servicii medicale corespunzatoare in baza calitatii de asigurat/neasigurat dupa caz.
In speranta ca toti participantii din sistem inteleg necesitatea si importanta implementarii cardulul national de asigurari de sanatate solicitam furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale sa respecte prevederile legale in vigoare si sa asigure conditii normale de desfasurare a actului medical.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *