În atenția deținătorilor și proprietarilor de câini periculoşi sau agresivi

În perioada septembrie – decembrie 2018, Poliția Română desfășoară acţiuni de prevenire a oricăror incidente în care sunt implicaţi câinii periculoşi sau agresivi şi de verificare a modului de respectare a legislaţiei privind regimul de deţinere al acestora.

Astfel de activități sunt organizate și la nivelul județului Dâmbovița.

Este important ca deținătorii sau proprietarii acestor categorii de câini să cunoască și să respecte legislația în domeniu. Activitățile polițiștilor, în cooperare și cu alte instituții (structuri județene ori regionale ale Asociației Chinologice Române, ale Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și medici veterinari), urmăresc aplicarea cu fermitate a prevederilor legale din acest domeniu, atunci când se constată abateri de la normele legale incidente.

 Ce trebuie să știe deținătorii sau proprietarii de câini periculoși ori agresivi:

 Baza legală:

Baza legală pentru derularea activităților cu câini periculoși sau agresivi este constituită din prevederile O.U.G. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și ale Legii nr. 60/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002.

Potrivit O.U.G nr. 55/2002, câinii periculoși sunt definiți ca fiind cei aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, conform art. 1:

a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;

b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

Prin câine agresiv se înţelege :

-orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;

-orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

În perioada ianuarie-iunie2018, în evidențele poliției dâmbovițene au fost înregistrați 515 câini periculoși, dintre care 194 sunt din categoria I conform O.U.G 55/2002.

Potrivit legislaţiei, proprietarii sau deţinătorii câinilor periculoşi ori agresivi trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să nu fi fost condamnaţi pentru comiterea vreunei infracţiuni contra persoanei.

De asemenea, aceştia au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază teritorială este situat imobilul în care este deţinut câinele, o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute de lege, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

 

  • numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

 

  • efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

  • efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la categoria I;

 

  • existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la categoria I.

În cazul schimbării adresei imobilului unde este deținut animalul, proprietarii de câini încadraţi la categoriile I și II au obligaţia să depună, în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află, noua adresă.

Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.

Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.

Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniță și fără lesă;

Se interzice:

 

  • organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii;

 

  • importul sau comercializarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a;

 

  • reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 din Ordonanță care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;

 

  • abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. 1 şi la art. 6 alin. 4.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *