INTERPELARE adresată Domnului FLORIAN DOREL BODOG, Ministrul Sănătății, de către Dna Deputat HOLBAN GEORGETA CARMEN

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

INTERPELARE

 

          Adresată : Domnului FLORIAN DOREL BODOG

                             Ministrul Sănătății

 

De către Dna Deputat: HOLBAN GEORGETA CARMEN

Circumscripția electorală: 16 – Dâmbovița

Grupul parlamentar: PSD

Ședința Camerei Deputaților din data de 12.06.2017

 

Obiectul interpelării: Propuneri de modificare și completare a articolului 1 alin.(1) și (2) din HG Nr.186/2009  cît și a tuturor actelor normative subsecvente.

 

Domnule Ministru,

Vă interpelez în legătură cu o sesizare făcută de conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița cu privire la derularea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pînă la 600 de lei/lună.

Acești pensionari au obligația să prezinte medicului o declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 600 de lei/lună.

Din constatările Curții de Conturi și din verificările CAS Dâmbovița a rezultat că în foarte multe situații, declarațiile au fost neconforme, întrucât pensionarii în mare parte vârstnici , nu au înteles sintagma ”numai din pensii de pînă la 600 de lei/lună”, astfel s-a ajuns în situația de a se imputa sume destul de mari pensionarilor cu venituri reduse, ca urmare scopul programului nu a fost atins, dimpotrivă s-a împovărat situația unor persoane cu venituri mici.

Un pensionar cu pensie sub 600 de lei nu poate primii medicamente compensate 90%  întrucât are la CEC o sumă de bani strânsă pentru înmormântare pentru care primește o dobândă nesemnificativă sau încasează o chirie nesemnificativă, etc.

Hotărârea de Guvern 186/2009 nu și-a atins scopul și a creat o barieră legislativă.

Conform dispozițiilor legale în vigoare pentru a primi medicamente compensate 90% pensionarul în cauză este pus în fața următoarelor alternative: ori renunță la un drept de proprietate reprezentat de alte venituri legale (dobânzi, chirii, etc) ori iși plătesc în totalitate 100% sau 50% medicamentele venind cu bani de acasă.

Având în vedere aceste aspecte, vă rugăm să analizați posibilitatea abrogării ordinului sus menționat și înlocuirii cu un nou act normativ care să corespundă în totalitate scopului pentru care a fost emis.

 

Solicit răspuns scris.

 

Data                                                              Cu deosebită considerație,

12.06.2017                                                     Deputat PSD de Dâmbovița

HOLBAN CARMEN GEORGETA