Ionuţ Săvoiu, deputat PSD: “Piaţă unicǎ digitalǎ pentru Europa”

 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  45
  Shares

savoiu

În cursul acestei sesiuni parlamentare, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a aprobat Comunicarea Comisiei cǎtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din data de 06.05.2015 referitoare la Strategia privind piaţa unicǎ digitalǎ pentru Europa.
Aceastǎ strategie are la bazǎ 3 piloni: un acces mai bun al consumatorilor şi al întreprinderilor la bunuri şi servicii online în întreaga Europǎ, crearea condiţiilor adecvate pentru dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor digitale şi valorificarea la maximum a potenţialului de creştere al economiei digitale.
În ceea ce priveşte accesul consumatorilor şi al întreprinderilor la bunuri şi servicii online în Europa, se are în vedere ca în 2015 sǎ fie prezentate propuneri legislative privind normele contractuale transfrontaliere, simple şi eficiente, precum şi o amplǎ examinare care sǎ pregǎteascǎ propunerile legislative menite sǎ combatǎ blocarea geograficǎ nejustificatǎ. În 2016 se urmǎreşte revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului, servicii de coletǎrie transfrontaliere de înaltǎ calitate şi la preţuri accesibile, precum şi propuneri legislative în vederea reducerii sarcinii administrative a mediului de afaceri care decurge din regimurile diferite de TVA.
Pentru crearea condiţiilor adecvate a dezvoltǎrii reţelelor şi a serviciilor digitale, Comisia Europeanǎ are în vedere în acest an efectuarea unei analize cuprinzǎtoare a platformelor şi intermedierilor, inclusiv a conţinutului ilegal de pe internet, iar pentru 2016 Comisia va prezenta propuneri pentru revizuirea cadrului actual în domeniul telecomunicaţiilor, a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, revizuirea Directivei asupra confidenţialitǎţii şi comunicaţiilor electronice, precum şi instituirea unui parteneriat public – privat contractual în domeniul securitǎţii cibernetice.
Potenţialul de creştere al economiei digitale trebuie valorificat la maximum prin adoptarea unui plan care sǎ aibǎ la bazǎ competitivitatea şi standardizarea începând cu acest an şi, continuând în anul viitor cu propunerea unei iniţiative europene privind “libera circulaţie a datelor”. Tot pentru anul urmǎtor, Comisia Europeanǎ urmǎreşte sǎ sprijine o piaţǎ unicǎ digitalǎ favorabilǎ incluziunii, în care cetǎţenii şi întreprinderile sǎ aibǎ competenţele necesare şi sǎ poatǎ beneficia de servicii electronice interconectate şi multilingve de e-guvernare, e-justiţie, e-sǎnǎtate, e-transport sau e-energie.
Este nevoie de constituirea unei pieţe unice digitale prin instituirea unui climat favorabil al investiţiilor pentru reţelele digitale, cercetare şi întreprinderile inovatoare, amploarea oferitǎ de o piaţǎ unicǎ digitalǎ şi guvernanţa eficace a pieţei unice digitale.
Astfel cǎ, pentru implementarea strategiei privind piaţa unicǎ digitalǎ pentru Europa este absolut necesarǎ implicarea factorilor esenţiali, respectiv Parlamentul European şi Consiliul, în strânsǎ cooperare cu toate pǎrţile interesate relevante în materie din Uniunea Europeanǎ şi ţǎrile membre

Deputat PSD Dâmboviţa – Colegiul nr. 7 Titu
IONUŢ SĂVOIU