Precizări importante pentru copiii beneficiari ai pensiei de urmaș

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Conform prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia copilului beneficiar al unei pensii de urmaş care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Prin urmare, în vederea respectării prevederilor legale, se impun următoarele măsuri:

  • Copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani au obligaţia să prezinte adeverinţa din care să rezulte că în anul în curs, respectiv 2018 – 2019, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii; data scadentă de depunere a adeverinţei este 25 septembrie 2018; în cazul nedepunerii adeverinţei menţionate, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 2018 se reţine de la plată potrivit procedurii;
  • Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2018 şi, în consecinţă, studenţii urmaşi în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia ca până la data menţionată să depună la sediul instituţiei o declaraţie pe propria răspundere în acest sens; ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţă din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018 – 2019, urmează o formă de învăţământ superior organizată potrivit legii.