Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița) este partener, este depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”.

    Obiective specifice (OS):

  4.5 Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

  4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

Contractul de finanțare depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, semnat în data de 8 noiembrie 2018, este considerat o reușită, având în vedere atât îndeplinirea condițiilor și procedurilor desfășurate în etapa de depunere a Cererii de finanțare, cât și ulterior în implementarea activităților privind reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții și prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Proiectul considerat o premieră, atât în ce privește dimensiunea fondurilor europene atrase într-un astfel de exercițiu financiar, cât și prin amploarea sa, fiind primul parteneriat care include toate instituțiile de la nivel local, dintr-un domeniu de activitate, se desfășoară conform programului aprobat, urmărindu-se realizarea indicatorilor prognozați.

Concret, la nivelul județului Dâmbovița în perioada 01.01.2019 până în prezent, DGASPC Dâmbovița a încheiat contracte individuale de muncă pe durată determinată cu 7 asistenți maternali profesioniști, urmând ca până la sfârșitului anului curent numărul acestora să fie de minim 10.

În evidența DGASPC Dâmbovița se află 40 de cereri ale persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Comisia pentru Protecția Copilului a eliberat 23 de atestate de asistenți maternali profesioniști pentru solicitanții care au îndeplinit condițiile impuse de H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist.

DGASPC Dâmbovița continuă procesul de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Din punct de vedere al sumelor solicitate și rambursate, până în prezent județul Dâmbovița a primit suma de 31.413.610,08 lei din totalul de 46.281.054,73 lei cheltuieli eligibile angajate pe perioada proiectului.