PROIECTELE ERASMUS +, OPORTUNITATE DE ÎNVĂȚARE PENTRU PROFESORII DE LA GRĂDINIȚA CU PP NR.1 TÂRGOVIȘTE

 • 477
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  477
  Shares

În perioada 26-28.02.2019, a avut loc a doua activitate transnațională de învățare-predare-formare din cadrul  proiectului de schimb interșcolar finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, KA229, “I`m Really Proud of My Country”, activitate desfășurată în Yalova,Turcia.

Proiectul “I`m really proud of my country” are ca scop promovarea comunicării culturale internaționale în rândul copiilor și cadrelor didactice din diferite instituții educaționale, îmbunătățirea competențelor lingvistice în limba engleză prin intermediul celor mai recente tehnologii, încurajarea înțelegerii comunităților școlare în scopul de a descoperi şi explora patrimoniul cultural al propriei tări și al altor țări, precum și identificarea diferențelor și asemănărilor culturale dintre țări.

La a doua activitate de învățare-predare-formare, au participat un număr de 13 cadre didactice din cele șase țări partenere în proiect: Lituania, Estonia, Grecia, Spania, Turcia și România. Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște a fost reprezentată de prof. Popescu Florina, prof. Stănciulică Steluța și prof. Nistor Alice-responsabil cu diseminarea.

Agenda primei zile a cuprins activități desfășurate în cadrul MUFETTIS HAMDI GIRGIN ILKOKULU, școala parteneră din Yalova, Turcia: evaluarea activităților derulate în cadrul proiectului din perioada octombrie-februarie, corespunzătoare primei etape a proiectului, stabilirea calendarului activităților care se vor derula în etapa a doua a proiectului în perioada martie-septembrie. Au fost observate activități desfășurate cu copiii prin care au fost evidențiate tradiții și obiceiuri a celor 7 regiuni ale Turciei. Copiii grădiniței Suna au prezentat dansuri populare și costume tradiționale specifice regiunilor Turciei. Participanții au vizitat Doga Okullari Koleji Yalova, o unitate de învățământ privată, unde sunt cuprinși copii de la vârstă preșcolară până la liceu. Au fost observate activități desfășurate la grupele de grădiniță, punându-se accentul pe modul în care este valorificat propriul patrimoniu cultural, modul în care acesta este integrat în procesul instructiv-educativ din grădiniță. Ziua s-a încheiat cu o vizită la câteva obiective culturale din Yalova: Termal Kaplıcaları și Karaca Arboretium.

Pe parcursul celei de-a doua zile, a fost prezentat un material referitor la integrarea TIC în cadrul activităților-aplicația Dyned pentru predarea limbii engleze prin intermediul jocurilor interactive. Această activitate a oferit posibilitatea participanților de a descoperi diverse aplicații care pot fi utilizate de către preșcolari pe tablete, Totodată a fost prezentată aplicația EBA pentru lecțiile de știință, matematică, studii sociale, precum și aplicații pentru coding. Profesorii au avut posibilitatea de a observa derularea unei activități cu preșcolarii, activitate în care au fost integrate aplicațiile menționate. Participanții au luat parte la un workshop desfășurat în cadrul ”Muzeului de hârtie”  din Yalova, în cadrul căruia au observat procesul traditional de obținere a hârtiei.

Programul celei de-a treia zile a debutat cu discuții privind derularea proiectului: aspecte privind organizarea activităților de pe platforma eTwinning, responsabil România (prof. Popescu Florina). Copiii grădiniței Suna au prezentat dramatizarea”Yürüyen Köşk”-”Casa mișcătoare”, poveste despre eroul național al Turciei, Kemal Ataturk. Profesorii au participat la un workshop ”Ebru-Marbling Art” în cadrul căruia au avut oportunitatea de a descoperi acestă tehnică de pictură specifică culturii turce. Programul a mai cuprins vizitarea Departamentului Educațional Yalova, în cadrul căreia s-au purtat discuții cu directorul Departamentului Educațional despre sistemul educațional din Turcia și despre derularea proiectului ”I m really proud of my country”. Programul zilei s-a finalizat cu concursul ”Ce știm despre Turcia?”,  ca o evaluare a cunoștințelor dobândite în urma acestor 3 zile de activitate de învățare-predare-formare.

Activitatea s-a încheiat cu distribuirea certificatelor de participare tuturor participanților. Activitatea a fost mediatizată în patru ziare locale din Yalova.

 

Responsabil programe si proiecte europene,

Prof. Florina Popescu