S.C. LDP Dâmbovița organizează licitație pentru “Furnizare Agregate naturale și concasate, necesare fabricație mixturi asfaltice”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. organizează în data de 05.04.2019, ora 11:00, Licitație competitivă având ca obiect  “Furnizare Agregate naturale și concasate, necesare fabricație mixturi asfaltice”, după cum urmează:

– Lot 1 – Nisip natural 0-4 mm –   6.000 to;
– Lot 2 – Pietriș natural 4 – 8 mm –   1.500 to;
– Lot 3 – Pietriș natural 8 – 16 mm –   500 to;
– Lot 4 – Pietriș natural 16 – 31,5 mm –   500  to;
– Lot 5 – Nisip concasat 0-4 mm – 10.000 to;
– Lot 6 – Pietriș concasat 4-8 mm –   6.000 to;
– Lot 7 – Pietriș concasat 8-16 mm –   6.000 to;
– Lot 8 – Pietriș concasat 16-31,5 –   1.000 to.

Documentația de atribuire se poate obține în format scris sau electronic în baza unei cereri depuse la secretariatul societatii pana pe data 01.04.2019.

Ofertele se depun la sediul societatii- secretariat din str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Informații suplimentare se pot obține de la numarul de telefon (+40)0245/612.168, (+40)0245/612.816, Fax(+40)0245/611389 sau pe site-ul www.ldpdambovita.ro