S.C. LDP S.A. Dâmbovița subcontractează lucrări de ,,Execuție pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., cu sediul în Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion nr.1, telefon (+40) 0245.612.816, (+40) 0245.612.168 fax (+40) 0245.611.389, e-mail: office@ldpdambovita.ro, cod fiscal RO 10638988, intenționează să subcontracteze lucrări, în cadrul achiziției ce are ca obiect ,,Execuție pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești” cu termenul limită de depunere a documentelor la data de 19.08.2019 ora 10:00, deschiderea licitației fiind la data de 19.08.2019, ora 12:00, după cum urmează:

 Infrastructură fundații — radier culei, piloți forați, platformă pentru instalația de forat, incintă de palplanțe

Infrastructura elevație — aparate de reazem, armatură OB37 elevație, armatură PC52 elevație, beton C25/30 în elevații culei, cofraje elevații culei, dren din piatră bruta și barbacane, hidroizolație pe spatele culeelor

Structură cale — armatură OB37 și PC52 în placă, beton C30/37 placă suprabetoane, calea de pod, cofrag suprastructură, grinzi L=21 m, H=0,93 m, trotuar T=1,25m, hidroizolație pe pod;

Rampe acces — parapet direcțional, plăci de racordare, racordări cu terasamentele, scări pe taluz, semnalizare rutieră, sistem rutier, umpluturi la rampe;

Amenajare albie — demolare pod existent, calibrare albie și apărare mal cu gabioane.

Dacă sunteți interesați, documentația se eliberează în format scris sau electronic pe baza unei cereri.

Data limită pentru transmiterea cererilor pentru obținerea documentației este 14.08.2019.

Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări este de 12.08.2019.

Persoane de contact pentru detali suplimentare:  Gurgu Liliana, telefon (+40) 0245.612.168, (+40)245.612.816 fax (+40) 0245.611.389, mob:0723.995.040,