Scrisoare pastorală adresată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon

Scrisoare pastorală adresată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţãrii Româneşti şi a pelerinajului la moaştele Sfântului

Prin bunăvoinţa şi milostivirea lui Dumnezeu, aşa cum a devenit deja o tradiţie în istorica reşedinţă a Ierarhilor şi a Voievozilor munteni, vom sărbători, cu aleasă bucurie duhovnicească, în ziua de 11 august, pe Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti, personalitate reprezentativă a Bisericii muntene, cel care a înnoit din temelii viaţa bisericească de la noi, exemplu desăvârşit de sfinţenie, rigoare, smerenie şi hotărâre, curajos apărător al credinţei străbune, precum şi autentic om de cultură şi punte de dialog între Ortodoxia românească şi cea sud-dunăreană.

Ascet exemplar şi misionar, om de cultură şi experimentat organizator, Ierarh înţelept şi blând, Sf. Nifon a reorganizat din temelii viaţa spirituală, morală şi culturală de la noi, deoarece pentru optima promovare a învăţăturilor creştine a înfiinţat două noi eparhii, la Râmnic şi la Buzău, a oferit exemplu de desăvârşită viaţă morală, cerând contemporanilor săi să-l urmeze cu stricteţe în trăirea principiilor evanghelice, şi a îndemnat la utilizarea celor mai noi mijloace de comunicare socială pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos. Astfel, datorită îndemnurilor şi strădaniilor sale, Voievodul Radu cel Mare, a sprijinit tipărirea primului Liturghier ortodox din lume (1508), aici, la Târgovişte, de către Ieromonahul Macarie,  operă continuată cu Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul (1512), toate celebrate în mod adecvat, în anii trecuţi, de către Eparhia noastră, la jumătate de mileniu de la apariţia lor, reamintind astfel de gloria centrului tipografic târgoviştean de altădată.

Simbol al iubirii milostive a lui Dumnezeu, Sf. Ier. Nifon  a învăţat pe înaintaşii noştri că cel mai important lucru în viaţă este să-L slujeşti pe Dumnezeu, iubindu-ţi aproapele şi ajutându-l în necaz şi în nevoie, fiind solidar cu el în toate momentele vieţii sale. De aceea, cea mai preţioasă moştenire a Sf. Ier. Nifon este paternitatea sa duhovnicească şi misiunea educaţională pe care a exercitat-o întru călăuzirea spirituală a numeroşi ucenici, dintre care cel mai cunoscut este Sf. Voievod Neagoe Basarab, care avea să continue, de pe tronul voievodal muntean, ceea ce începuse vrednicul său călăuzitor de la înălţimea altarului străbun, cu bunătate, vigoare şi rodnicie.

Urmând, cu deplină credincioşie, pilda Sf. Ier. Nifon de respectare necondiţionată a principiilor de viaţă creştine, aducătoare de pace şi de bucurie, în perioada recent încheiată, cu toţii ne-am implicat în susţinerea familiei tradiţionale, contribuind la strângerea celor trei milioane de semnături necesare declanşării  referendumului care să consacre acest lucru, iar Eparhia noastră s-a situat pe primul loc pe ţară în acest demers, fapt pentru care doresc să vă mulţumesc tuturor, clerici şi credincioşi. Astfel, moştenirea sfântă, bună şi dreaptă a Sf. Ier Nifon este vie şi prezentă şi astăzi, iar noi ne facem datoria de a o duce mai departe şi de a o transmite, cu fidelitate, urmaşilor noştri.

Această prezenţă luminoasă şi ocrotitoare a blândului Ierarh, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre, este puternică, vie şi iubită pe meleagurile noastre, şi face ca, pe tot parcursul anului, dar şi an de an, în ziua de 11 august, credincioşi din Eparhia noastră şi din întreaga ţară, să vină să se închine cu evlavie, încredere şi speranţă, la moaştele Sfântului Nifon de la Catedrala Mitropolitană, lăudându-L pe Dumnezeu, prin intermediul acestui atât de cinstit mijlocitor.

În acest an, dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre strămoşeşti omagierii educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi comemorării Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul şi a tipografilor bisericeşti, pildă de sfinţenie, moralitate şi ataşament faţă de valorile Ortodoxiei universale ne îndeamnă pe noi toţi, la aprofundarea valorilor creştine în vieţile noastre, la solidaritate şi într-ajutorare, la promovarea principiilor evanghelice în familiile noastre, în locurile în care trăim şi muncim, pentru a schimba din temelii comunităţile noastre şi a le conforma Evangheliei nepieritoare a lui Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru.

Pentru ca rugăciunea şi comuniunea noastră să fie cât mai profundă şi să-L lăudăm cu vrednicie pe Dumnezeu, prin mijlocirea Sf. Ier. Nifon, întru deplină bucurie a sufletelor noastre, vã îndemn pe toţi, clerici, monahi şi dreptmăritori creştini, sã veniţi în număr cât mai mare, la această sărbătoare a credinţei şi a neamului nostru, în ziua de joi, 11 august a.c., de la orele 7.00, la Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitanã din Târgovişte, unde se va săvârşi Sfânta Liturghie de către mai mulţi Ierarhi ortodocşi, şi vă veţi putea închina la racla cu sfintele moaşte, până seara târziu.

Celebrările liturgice vor fi inaugurate de Pelerinajul Tinerilor din Arhiepiscopia Târgoviştei, care se va desfăşura în ajunul sărbătorii, adică în ziua de miercuri, 10 august, în faţa Catedralei Mitropolitane, începând cu ora 18.00, şi care va străbate centrul istoric al Cetăţii de Scaun a Târgoviştei, finalizându-se, tot în faţa Catedralei, cu oficierea Acatistului Sf. Ier. Nifon şi cu închinarea la racla cu Sfintele Moaşte.

Împărtăşindu-vă părinteşti binecuvântări, rog pe Bunul Dumnezeu, Cel Multîndurat şi bogat în milă, ca, prin intermediul Sf. Ier. Nifon, să vă dăruiască, tuturor, sănătate, pace şi multă bucurie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *