ADRIAN DUMITRU reprezentant al COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului/ nu se supune evaluari adecvate/ nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Executare foraj alimentare cu apa Dragodana, judetul Dambovita”, propus a se realiza in comuna Dragodana, sat Dragodana, jud. Dambovita.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomita, nr.1, judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://anpmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

            ADRIAN DUMITRU reprezentant al COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului/ nu se supune evaluari adecvate/ nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Executare foraj alimentare cu apa Lucieni, judetul Dambovita”, propus a se realiza in comuna Lucieni, jud. Dambovita.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomita, nr.1, judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://anpmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.