Valoarea lucrărilor pe acest lot, conform ofertei constructorului, se ridică la 𝟔𝟏.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨, 𝐓𝐕𝐀 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬.

De altfel, acesta este și cel mai mare contract de execuție pe care îl avem în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, care se ridică la aproape 450.000.000 de EURO.

Lucrările sunt următoarele:

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐇𝐔𝐋𝐔𝐁𝐄𝐒̦𝐓𝐈

În satele Măgura și Butoiu de Jos se vor executa 3,6 km de rețea nouă de canalizare și racordarea a 290 de gospodării la noua retea;

Se vor înființa 6 stații de pompare a apei uzate și 1 km de conducte de refulare.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐏𝐎𝐓𝐋𝐎𝐆𝐈

În localitățile Potlogi, Românești, Podu Cristinii, Pitaru și Vlăsceni se vor executa lucrări pentru:

Extinderea cu 43 de km a rețelei de alimentare cu apă;

Asigurarea a 2.247 branșamente la rețeaua de apă potabilă;

În Potlogi, Românești și Podu Cristinii se va extinde rețeaua de canalizare cu 23,8 km;

Se vor asigura 1.398 racorduri;

Se vor construi 16 stații de pompare a apei uzate.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐎𝐃𝐎𝐁𝐄𝐒̦𝐓𝐈

În localitățile Odobești, Crovu, Brâncoveanu, Miulești și Zidurile se vor executa lucrări pentru extindere cu 26,1 km a rețelei de alimentare cu apă potabilă;

Se vor asigura 1.285 de branșamente.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐂𝐎𝐑𝐁𝐈𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐈

În localitățile Ungureni și Sat Nou se vor amenaja 18 km de canalizare;

Se vor racorda 914 gospodării la noua rețea;

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐃𝐀𝐍𝐀

În localitățile Boboci, Picior de Munte, Burduca, Cuparu, Dragodana și Straoști se va înființa o rețea de canalizare cu o lungime de 38 km;

Se vor realiza 1.571 de racordări la noua rețea;

Se vor construi 32 de stații de pompare a apei uzate;

Se vor amenaja 17 km de conducte de refulare.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐆𝐔𝐑𝐀 𝐅𝐎𝐈𝐈

În localitățile Cătanele, Gura Foii și Bumbuia se va înființa o rețea nouă de alimentare cu apă cu o lungime de 19,2 km;

Se vor asigura 525 de branșamente.

În localitățile Cătanele, Gura Foii și Făgetu se va extinde rețeaua de canalizare cu 15,5 km;

Se vor asigura 600 de racorduri;

Se vor construi 8 stații de pompare a apei uzate menaje.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐂𝐎𝐁𝐈𝐀

În localitățile Căpșuna, Crăciunești, Cobiuța, Gherghițești, Călugăreni și Mănăstirea Cartier Arsuri (Găești) se va înființa rețea nouă de canalizare cu o lungime de 11 km;

Se vor racorda 533 de gospodări;

Se vor construi 14 stații de pompare a apei uzate.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐌𝐎𝐆𝐎𝐒̦𝐀𝐍𝐈

În localitățile Merii, Cojocaru, Chirca, Mogoșani și Zăvoiu se vor executa lucrări pentru înființarea unei rețele de alimentare cu apă pe o lungime de 31 de km;

Se vor executa 1.441 de branșamente.

În localitatea Mogoșani se vor amenaja 10 km de rețea de canalizare și se vor asigura 503 racorduri la aceasta.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐌𝐀̆𝐓𝐀̆𝐒𝐀𝐑𝐔

În localitățile Mătăsaru, Odaia Turcului, Crețulești, Poroinica, Puțu cu Salcie și Tețcoiu se vor executa lucrări de extindere/înființare rețea de canalizare menajeră pe o lungime de 22,8 km și 997 de racorduri.

Se vor construi și 29 de stații de pompare a apei uzate menajere.

Datorită acestui contract se vor înființa/extinde peste 119 km de rețea de apă potabilă, 142 km de rețea de canalizare, 5.500 de branșamente și 6.800 de racorduri în 9 comune dâmbovițene.