Pierdut Certificat de producător seria DB număr 0161682, Carnet comercializare serie 8442081 și 8442120 pe numele Tudorache Viorel.