România are nevoie de forţă de muncă specializată. Învăţământul tehnologic în sistem dual este singura modalitate prin care putem să pregătim tinerii pentru meseriile cerute de piaţa muncii. La propunerea Partidului Social Democrat s-a decis stimularea şi cointeresarea operatorilor economici care aleg să fie parteneri în educaţie. Astfel, bursele pentru elevii care urmează cursurile învăţământului tehnologic în sistem dual, precum şi scutirile de taxe pentru operatorii economici implicaţi vor fi detaliate în legislaţia subsecventă.

Totodată, a fost adoptată propunerea Partidului Social Democrat privind reglementarea liceelor silvice alături de învăţământul din liceele agricole.

În ceea ce priveşte copiii români din afara graniţelor ţării, la propunerea PSD au fost adoptate o serie de amendamente ce vizează introducerea şi finanţarea mai multor cursuri de „Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească” în cadrul unor instituţii de învăţământ din afara graniţelor, dar şi în sistem online.

Tot la propunerea PSD, s-a introdus obligativitatea înfiinţării unui cabinet medical şi a unui cabinet stomatologic în unităţile de învăţământ.

În ceea ce priveşte siguranţa în unităţile de învăţământ, amendamentele adoptate în urma dezbaterilor au vizat atât siguranţa elevilor, cât şi a personalului din învăţământ. Pe lângă drepturi şi obligaţii, au fost introduse măsuri care să prevină situaţii grave (posibilitatea monitorizării cu camere video în sălile de clasă), dar şi sancţiuni graduale pentru cei care comit abateri disciplinare (pornind de la mustrare individuală pentru elevi, diminuarea burselor şi până la exmatriculare). Precizăm că toate aceste proceduri vor fi detaliate prin legislaţie secundară, astfel încât toate măsurile să fie adecvate abaterii disciplinare, ţinând cont totodată de scopul măsurilor luate, şi anume de a îndrepta comportamentul elevilor şi nu de a-i lipsi de educaţie.