Casa Corpului Didactic Dâmbovița va organiza o serie de cursuri de formare profesională continuă, dedicate tuturor cadrelor didactice din județ. Cursurile sunt avizate de Ministerul educației.