Promovând transferul creativ de bune practici, Casa Corpului Didactic Dâmbovița a organizat expoziția „Emoție de toamnă”. În scopul promovării educației pentru o dezvoltare durabilă, fiecare unitate școlară din județ a putut participa cu exponate care să sugereze tema propusă: machete, decorațiuni, obiecte confecționate din materiale reciclabile etc.