Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, au lansat în data de 3 august 2023 în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.3 Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene, Prioritatea 1 Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO, Obiectiv specific: Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate.

Solicitanți/Parteneri eligibili:

institute de cercetare de drept public;

instituții de învățământ superior de stat;

𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐬̦𝐢 𝐦𝐢𝐣𝐥𝐨𝐜𝐢𝐢.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este euro 40.027.059 euro.

Activități eligibile:

lucrări de construire/modernizare/consolidare clădiri și spații destinate activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic cu scopul obținerii rezultatelor propuse în cadrul proiectului (include activitățile cu elaborarea studiilor, documentațiilor tehnice în conformitate cu Anexa 7 la HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare) – eligibile doar pentru proiectele de tip TEAMING și CATEDRE – ERA;

achiziția de clădiri necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect – eligibile doar pentru proiectele de tip TEAMING și CATEDRE – ERA, dacă este cazul;

activități pentru introducerea rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic în producție – eligibile doar pentru proiectele de tip EIC;

activitățile de cercetare și inovare;

activitățile de transfer tehnologic/de cunoștințe;

achiziția de echipamente/tehnologii/utilaje necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect;

managementul de proiect;

activităţile de informare şi publicitate privind proiectul.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare, începând cu data de 03.08.2023 până la data de 25.08.2023, ora 17.00.

Eventualele observații/propuneri de modificare/completare, referitoare la acest ghid, vor fi transmise prin utilizarea formularului online disponibil online.