COMUNICAT DE PRESĂ

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

                                                                                                          Târgoviște, Iulie 2022

RENOVAREA ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE

„RADU CEL MARE” DIN TÂRGOVIȘTE,  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște

Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 1

Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării – Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Valoarea totală a proiectului: 8.119.206,02 lei. 

Data începerii și finalizării proiectului: 07.07.2022 – 06.07.2024. Codul proiectului: C5-B2.1.a-652.  

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.