MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere conductă și branșament gaze naturale”, propus a fi amplasat în Municipiul Târgoviște, Str. Calea Ialomiței, Nr. 5, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competențe pentru protecția mediului.