Am participat astăzi, la Pitești, la prima ședință a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021- 2027, în calitate de Membru Titular, reprezentant al municipiilor din regiunea Sud Muntenia!

Tot astăzi, a avut loc și ședința Consiliului de Dezvoltare Regională, în cadrul căreia au fost luate și hotărâri deosebit de importante, inclusiv pentru municipiul Târgoviște!

Astfel, orașul nostru va beneficia de o prima alocare de 15.963.162,48 euro, în cadrul Obiectivului specific care vizează ”Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon”!

Totodată, s-a aprobat o alocare financiară în cuantum de 6.922.779, 22 euro, de data aceasta pentru intervențiile de regenerare urbană (creare/modernizare/reabilitare/extindere/dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi, piațete, scuaruri, piețe publice, locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare, etc).

Sunt primele sume certe din Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021- 2027, sume care urmează să fie transformate în proiecte utile comunității târgoviștene și care conturează o nouă etapă de dezvoltare a urbei noastre!