O nouă investiție a fost depusă în vederea finanțarii prin Programul Operațional Regional ”Infrastructură Mare”.

Prin proiectul cu titlul ”Creșterea nivelului de independență energetică a Complexului Turistic de Natație din Târgoviște”, vor fi instalate atât panouri termice și fotovoltaice, cât și pompe de căldură, de natură să determine diminuarea cheltuielilor cu utilitățile, mai ales pe fondul creșterii prețurilor la gaze naturale și la energia electrică.

Astfel, prin implementarea investiției, se va asigura un necesar de peste 93% din consumul de energie electrică și un necesar de aproape 70% din consumul de energie termică.

Totodată, se va realiza și scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră, care în primul an după realizarea proiectului vor înregistra o reducere a CO2 de 4,2 ori.