La sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a avut loc semnarea Acordului de Constituire al Asociației HoReCa Dâmbovița.

Asociația are drept scop:

Realizarea activităților privind promovarea și dezvoltarea turismului dâmbovițean;

Sprijinirea acțiunilor de parteneriat ale membrilor săi cu autoritățile publice locale, centrale și cu alte persoane juridice din țară și din străinătate.

Reprezentarea, identificarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselor economice, profesionale, tehnice și juridice ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice sau fizice;

 Susținerea brandului „Dâmbovița Turistică„ Dezvoltarea companiilor dâmbovițene atrage după sine dezvoltarea întregului județ și, în acest sens, este nevoie de un efort comun pentru susținerea și promovarea mediului de afaceri.

 Asociația HoReCa Dâmbovița este punctul de plecare pentru calitate în turism, pentru încredere într-o comunitate unită și pentru importanța vitală a eticii în afaceri.