S.C. LDP S.A Dâmbovița anunță începerea procedurii de selectie a unui (l) candidat pentru functia de Director economic.

Aplicantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

-îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru ocupare funcției de director economic, în cadrul unei societăți comerciale;

-au cetățenie română și domiciliul stabil în România;

-sunt absolvenți de studii superioare economice , cu diplomă de licență si diploma de master; -au experiență relevantă (de minim 10 ani) în domeniul financiar-contabil;calitatea de expert contabil;

-au o cunoaștere aprofundată a cadrului legislativ și de reglementare în domenii de activitate ale societății;

-au experiență în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative;

-au exercițiu deplin al drepturilor civile și politice;

-să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce i-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-au o stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

-nu au antecedente penale.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

-scrisoare de intenție;

-Curriculum Vitae în format Europass;

-cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar;

-copii ale actelor de studii;copie carnet expert contabil ; -copie act identitate;

-adeverință medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare;

  • documente care sa ateste activitatea desfasurata in functii de conducere din domeniul financiar-contabil.

Procedura de selecție se desfășoară în trei etape succesive:

-selecția dosarelor de înscriere si intocmirea listei scurte; – selectia candidatului din lista scurta; -interviul .

Criterii de evaluare:

  • Experiență în conducerea domeniului financiar-contabil in întreprinderi publice ori in societăți comerciale din sectorul privat;

-Nivelul educației, a pregătirii profesionale, a competențelor dobândite;

-Competențe de managament referitoare la : orientare către rezultate, planificare și organizare, abilități de comunicare, capacitate de luare a deciziilor, capacitate de analiză și sinteză; -Planul privind organizarea si conducerea activitatii financiar-contabile.

Dosarul de candidatură se va depune până cel târziu, la data de 25.10.2021, la sediul SC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. (str. Lt.Stancu Ion,nr. 1,Targoviste) în plic închis și sigilat pe care să se menționeze: ”Aplicație pentru funcția de Director economic al SC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA.” precum și următoarele date ale candidatului: (numele și prenumele, domiciliul și adresa de e-mail).

Evaluarea candidaților si intocmirea listei scurte ,se va desfășura în perioada 26.10.2021 – 27.10.2021.

Evaluarea candidaților din lista scurta ,se va desfășura în perioada 28.10.2021.

Interviul pentru candidatul selectat va avea loc in data de 29.10.2021.

      Candidații vor fi anunțați prin e-mail asupra datei și orei la care sunt programați pentru interviu.

Rezultatele selectiei vor fi communicate in termen de trei zile de la data mentionata mai sus.

Pentru informații suplimentare, se va utiliza numărul de telefon: 0245612168.