Liceul Tehnologic SPIRU HARET a fost dotat cu o mașină automată de brodat, de ultimă generație, destinată atelierului de textile – pielărie. Echipamentul a fost achiziționat și livrat în cadrul investiției „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚAMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, în valoare de 35.980.238,48 lei prin care se asigură dotarea și echiparea celor 31 de unități de învățământ din municipiul Târgoviște. Reamintim ca sunt în curs de dotare: – 18 laboratoare de informatică, integral; – 536 de săli de clasă, cu echipamente digitale; – 442 de săli de clasă, cu mobilier și materiale didactice; – 16 laboratoare de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinare), cu mobilier și materiale didactice, precum și cu echipamente digitale; – 67 de cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică și săli de sport, cu mobilier, materiale sportive și echipamente digitale; ️- 6 ateliere de practică, cu materiale și echipamente de specialitate, inclusiv pe componenta digitală, în conformitate cu precizările din Standardele de pregătire profesională în vigoare, asociate calificărilor profesionale școlarizate.