„Ruina de la intrarea în oraș, transformată într-o locație de excepție pentru persoanele vârstnice! Abandonat din 2004, imobilul primește o destinație nouă prin amenajarea aici a unui centru social integrat pentru persoane vârstnice și a unei cantine de ajutor social. Valoarea investiției este de aproximativ 5.000.000 lei, iar cea mai mare parte a finanțării este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, în cadrul Axei Prioritare 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1. – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)”. @cei mai activi fani