În cartierul Priseaca din municipiul Târgoviște au fost distribuite pubele și saci în cadrul noului contract de colectare separată a deșeurilor, acțiune care se va desfășura, la nivelul întregului oraș.

În zonele de case, fiecare gospodărie va primi o pubelă de 120 l pentru deșeurile menajere și, lunar, 2 saci albaștri pentru hârtie și carton și 2 saci galbeni pentru plastic și metal.

Colectarea sacilor cu deșeuri reciclabile se va face bilunar, în săptămânile 2 și 4 din lună, în ziua imediat următoare ridicării pubelelor negre, care conțin fracția umedă.

În zona de blocuri, punctele de precolectare, vor fi dotate cu recipienți împărțiți pe tipuri de deșeuri:- plastic și metal;- hârtie și carton;- sticla se va precolecta în recipienți de tip clopot;- în eurocontainerele negre se vor depozita deșeurile menajere reziduale, fracția umedă, care ajunge la „groapa de gunoi” și care, în timp, trebuie să se diminueze în raport cu deșeurile reciclabile.