A fost semnat unul dintre cele mai mari contracte de înființare, extindere și reabilitare de rețele de apă și canalizare din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată”, valoarea totală a acestui proiect fiind de aproape 450.000.000 de EURO.

Suma necesară lucrărilor pe acest lot se ridică la 30.600.000 de euro.

Datorită acestui contract se vor înființa/extinde 16,2 km de rețea de alimentare cu apă, se vor reabilita 37,2 km de rețea de alimentare cu apă, se vor asigura 2.475 de branșamente la rețele de apă și 4.189 de racorduri la rețeaua de apă uzată, dar se vor înființa și 19 stații de pompare a apei potabile și 55 de stații de pompare a apei uzate menajere.