Valoarea proiectului este de aproximativ 8.200.000 Euro. Cele mai importante lucrări care se vor desfășura pe acest lot sunt: extinderea și reabilitarea frontului de captare Braniștea; construcția stației de pompare și a aducțiunilor pentru transmiterea apei din gospodăria de apă în gospodăriile de apă, lucrări de reabilitare, extindere și integrare în sistemul SCADA a obiectelor din gospodariile de apă, lucrări de reabilitare și extindere a gospodăriei de apă Produlești; reabilitarea a 10 puțuri existente și forarea a 5 puțuri noi în zona frontului de captare; reabilitarea, extinderea și construirea de gospodării de apă; conducte noi de aducțiune.

Totodată, în perioada următoare, vom semna contractele și pentru celelalte loturi care fac parte din acest uriaș proiect pentru județul Dâmbovița. Documentațiile sunt pregătite, iar proiectul își urmează cursul normal.