Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat un nou set de documente ce detaliază elementele obligatorii și opționale încorporabile la nivelul noului model declarativ SAF-T.

La începutul lunii august, aceste documente au fost actualizate și completatecu programul de validare și un fișier de test, menite să faciliteze implementarea functionalităților necesare de către dezvoltatorii de soft.

Astfel, la rubrica Transparență decizională, din portalul ANAF au fost publicate următoarele documente și informații în vederea conformării la depunerea Declarațiilor informative D406 și D406T:

  1. Modul VALIDATOR SAF-T (Soft-J) „kit duk_SAFT.zip”– cod executabil compilat pentru verificarea fișierelor standard de control fiscal (SAF-T) în format XML, de către contribuabili și/sau dezvoltatori de aplicații, inclusiv Fișier Citește-mă, cu rolul de a explica modul de utilizare a DUKIntegrator;
  2. Fișiere de test pentru VALIDATOR SAF-T – 14 fișiere de test, cu exemple de utilizare, care parcurg toate tipurile de înregistrări valide cu coduri de TVA, WHT și planul de conturi pentru societăți comerciale generale. Acestea trebuie tratate ca fiind modele de completat, unitare, și nu vizează nicio categorie de contribuabili în mod expres;
  3. Schema SAF-T versiunea 4.1.1. din data de 05.08.2021 – completată, actualizată și extinsă;
  4. Schema XSD pentru SoftJ versiunea 2.3. din data de 05.08.2021 – completată, actualizată și extinsă;
  5. Formular electronic D406T „Model – raport SAF-T pdf cu xml atasat – date valide – valori din nomenclator TVA” – declarația informativă D406 fișierul standard de control fiscal (SAF-T) – versiunea TEST pentru testare (D406T), cu valori din nomenclatoarele sistemului ANAF SAF-T;
  6. Instrucțiuni de utilizare pentru contribuabili a Modulului Validator (DUKValidator) – asistență contribuabili pentru pregătirea Declarațiilor Informative D406 și D406T – Fișierul standard de control fiscal (SAF-T);
  7. GHIDUL CONTRIBUABILULUI pentru pregătirea și depunerea DECLARAȚIEI INFORMATIVE D406  FIȘIERUL STANDARD DE CONTROL FISCAL (SAF-T), versiunea 2.0 din data de 06.08.2021.

* Din prisma aspectelor legislative aferente SAF-T, menționăm că la momentul actual, draftul ”Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea declarației SAF-T” include aspecte legate de cadrul legal, obligații și contravenții, ce se intenționează a fi preluate la nivelul legislației.

Subliniem faptul că informările cu privire la specificațiile tehnice au fost realizate succesiv, în funcție de etapele proiectului și de eventualele actualizări ale acestora, astfel încât contribuabilii să fie permanent la curent cu cele mai recente versiuni ale documentației tehnice. 

Asigurăm, și pe această cale, toate părțile interesate de întreaga noastră implicare pentru o implementare eficientă a SAF-T, precum și de faptul că toate aspectele legislative le vor fi comunicate în timp util.