COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului/nu se supune evaluării adecvate/ nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Suplimentarea debitului  de apă a sistemului public de alimentare cu apă în comuna Valea Lunga, județul Dâmbovița” propus a se realiza în comuna Valea Lungă, sat Bacești, str. Principală, jud. Dambovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M Dambovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, jud. Dambovița, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00-16.00.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.