Obiectivul principal al prezentei scheme de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare,  dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă.

S-au prezentat următoarele:

✅Cine poate accesa programul START-UP NATION

✅Condițiile de eligibilitate

✅Obligații contractuale

✅Cheltuieli eligibile

✅Buget disponibil

✅ Criterii privind evaluarea Planului de Afaceri.

Seminarul a fost structurat în două părți, sesiunea de informare și  sesiunea de întrebări și răspunsuri, unde s-a răspuns punctual tuturor întrebărilor adresate de către participanți.