Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat în data de 25 februarie 2022, proiectul procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA”, precum și criteriile privind evaluarea online a planului de afaceri Start-up Nation. Beneficiarii acestui program sunt societățile – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care sunt înființate de către persoane fizice după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv. 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița organizează un seminar de informare privind programul START-UP NATION 2022, ajutor de stat, finanțări nerambursabile de maxim 100.000 lei sau de maxim 200.000 lei. 

Data desfășurării: 23 martie 2022 

Ora desfășurării: 15:00 

Locul desfășurării: Platforma ZOOM  

Participarea este gratuită