In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

   Avand in vedere :

  –   Prevederile  H.G nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022,cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Prevederile Ordinului MS-CNAS nr.1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru  aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare ,

  – Precizarile cuprinse in adresele CNAS nr.DG 941/25.03.2022 si nr.P 2550/30.03.2022 privind derularea  contractelor incepand cu data de 01.04.2022,

       Va informam ca CAS Dambovita organizeaza in luna aprilie 2022 sesiune de contractare pentru urmatoarele categorii de furnizori de servicii medicale:

         –asistenta medicala primaradoar pentru furnizori care la 31.03.2022 nu se afla in contact  cu CAS Dambovita;

         –asistenta medicala pentru specialitati clinice, inclusiv pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitate– doar pentru furnizori care la 31.03.2022 nu se afla in contact cu CAS Dambovita  ;

         –asistenta medicala de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament- atatpentru furnizorii aflati in contract la 31.03.2022 cat si pentru furnizori noi;

        –asistenta medicala dentara – doar pentru furnizori care la 31.03.2022 nu se afla in contact cu CAS Dambovita ;

         –asistenta medicala de specialitate pentru specialitati paraclinice – doar pentru furnizori care la 31.03.2022 nu se afla in contact   cu CAS Dambovita;

  Sesiunea de contractare se va desfasura conform urmatorului  calendar de contractare :

Nr.crt       DATAEtape in procesul de contractare  
1.12.04-15.04.2022Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.
2.18.04.2022Afisarea listei cu dosarele respinse  la contractarea, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.
3.19.04.2022Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.
4.20.04.2022Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.  
5.26.04-29.04.2022Finalizarea procesului de contractare si semnarea contractelor.  

         Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

         Lista documentelor necesare contractarii pentru fiercare tip de asistenta medicala poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI -CONTRACTARE 2021”

DIRECTOR GENERAL,

                                                          JR. CRISTINA SIMA