Astăzi, a fost semnat primul contract de proiectare și execuție în cadrul celui mai mare proiect cu fonduri europene din județul Dâmbovița. Este vorba de proiectarea și execuția de surse de apă, rezervoare, stații de clorinare și pompare, aducțiuni pentru municipiul #Aninoasa, #Șotânga, #VulcanaBăi, #Dragomirești, #Tătărani, #Văcărești și #Perșinari.

În contract sunt prevăzute: Reabilitarea stației de pompare apă potabilă, Dragomirești Sud; Reabilitarea conductelor de aducțiune, Dragomirești și Priseaca; Reabilitarea rezervorului Priseaca; Reabilitarea rezervoarelor și stațiilor de clorinare, Lazuri-Văcărești-Vulcana Băi; Reabilitarea a 15 hidrofoare în municipiul Târgoviște; Execuția de conducte de transport apă pentru Aninoasa, Șotânga și reabilitarea stațiilor de pompare de la Viforâta și Teiș, plus două pompe de incendiu în cele două comune; Reabilitarea sursei de apă, a instalației de clorinare și de gospodărire apă în localitatea Gheboieni; Stații de pompare apă potabilă pentru Văcărești și Perșinari; Conductă de aducțiune apă potabilă în comuna Perșinari.

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul nostru este uriaș, peste 440.000.000 de euro, iar de acesta vor beneficia cetățenii din 52 de localități dâmbovițene și Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Principalele investiții în sectorul de alimentare cu apă sunt : Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 300,5 km și reabilitată 59,9 km; Extinderea și reabilitarea a 198 de km de conducte de aducțiune; Construirea a 8 stații de tratare a apei; Reabilitarea a 11 rezervoare de înmagazinare a apei; Construirea a 17 rezervoare de înmagazinare a apei potabile.

În sectorul epurării apelor uzate, investițiile sunt următoarele : Înființare și extindere rețea de canalizare – 448 km ; Conductă colector transfer/refulare sub presiune – 133 km; 2 noi stații noi de epurare; Extinderea a 7 stații de epurare.