Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 215 posturi vacante, din care:

  • studii superioare – 10
  • pentru persoanele calificate in diverse meserii – 193
  • muncitori necalificati – 12

Dintre acestea menţionăm:

– electrician exploatare rețele electrice, fierar – betonist, zidar, brutar, electrician întreținere reparații, dulgher, faianțar, tinichigiu carosier, vânzător, croitor, confecționer articole textile, zugrav, agent securitate, agent curățenie, oficiant poșta română, patiser, maistru construcții civile, electrician auto, factor poștal, agent securitate, casier, mecanic auto, laborant chimist, lucrător comercial, manipulant mărfuri, agent vânzări, asistent medical generalist, ofițer operațiuni financiar – bancare, medic primar, inginer ecolog, administrator cont, inginer șef construcții, formator,   muncitor necalificat în domenii de activitate precum: metalurgie, confecții textile, construcții și asamblarea și sortarea pieselor.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – locuri de muncă vacante;

Telefon: 0245/620635 și 0245/615932.