Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 489 de posturi vacante, din care:

  • studii superioare – 55
  • pentru persoanele calificate in diverse meserii – 365
  • muncitori necalificati – 69

Dintre acestea menţionăm:

– lăcătuș mecanic, instalator tehnico – sanitare și gaze, mecanic auto, bucătar,  electrician în construcții, lucrător bucătărie, stivuitorist, agent comercial, fierar – betonist, faianțar,  agent curățenie, zidar roșar-tencuitor, sudor, șofer, dulgher, electrician întreținere reparații, factor poștal, zugrav, patiser, brutar, vânzător, coafor, frizer, ambalator manual, confecționer articole textile, operator vânzări prin telefon, mecanic auto,  casier trezorier, tâmplar universal, laborant dereminări fizico- mecanice, manipulant mărfuri, agent vânzări, mașinist la mașini pentru terasamente, lucrător comercial, tehnician energetician, maistru construcții civile, operator sevicii telecomunicații, tehnician proiectant, asistent manager, consilier orientare în carieră, economist, controlor de gestiune, inginer de sistem  în informatică, expert informații afaceri, formator, inginer construcții hidrotehnice, specialist sănătate și securitate în muncă, tehnician proiectant, șef sală restaurant, urbanist, director tehnic, inginer industria alimentară, inginer zootehnist, responsabil proces, programator, specialist marketing, muncitor necalificat în domenii de activitate precum: metalurgie, confecții textile, construcții, asamblarea și sortarea pieselor.

Detalii suplimentare se pot obţine la telefon: 0245/620635 și 0245/615932.