În perioada 21-24 iunie 2021, a avut loc, în format hibrid (Strasbourg și online) cea de-a treia parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).
Președinta Senatului, Anca Dana Dragu,  a susținut o intervenție online, în calitate de vorbitor principal, în cadrul Panelului la nivel înalt cu tema: Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la  Istanbul): zece ani mai târziu, eveniment organizat miercuri, 23 iunie a.c., în  marja sesiunii de vară a APCE.
Senatul a fost reprezentat la sesiune de membri ai Delegației Parlamentului României la APCE, respectiv: Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă și Viorel Badea, președintele Comisiei pentru cultură și media și Elena-Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.
Senatorul Titus Corlățean a inițiat, alături de alți membri ai delegației române și ai APCE, o moțiune pentru rezoluție, intitulată: Continuarea înrăutățirii accesului minorităților din Ucraina la educație în limba maternă: necesitatea implementării Rezoluției APCE 2189 (2017).
De asemenea, senatorul Corlățean s-a adresat, în plenul Adunării, ministrului ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Péter Szijjártó, invitat la sesiune în calitatea acestuia de președinte al Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, președinție exercitată de Ungaria în perioada 21 mai-17 noiembrie 2021.
Senatorul Viorel Badea a avut două intervenții, în plenul Adunării, în cadrul dezbaterilor raportului cu tema: Impactul pandemiei de Covid-19 asupra drepturilor copiilor (raportor: baroana Doreen Massey, Marea Britanie, Grupul Socialiștilor, Democraților și Verzilor/SOC), respectiv raportul intitulat: Necesitatea unei politici europene în materie de diaspora (raportor: Paulo Pisco, Portugalia, SOC).
Pe lângă cele două rapoarte mai sus menționate, ordinea de zi a sesiunii de vară a cuprins dezbateri privind: observarea alegerilor parlamentare din Bulgaria (4 aprilie 2021) și Albania (25 aprilie 2021); aspecte de legalitate cu privire la urmărirea penală a politicienilor pentru declarațiile făcute în exercitarea mandatului; libertatea media, încrederea publică și dreptul cetățenilor la informație; permisele sau certificatele privind Covid: protecția drepturilor fundamentale și implicațiile juridice; depășirea crizei socio-economice generate de pandemia de COVID-19; consolidarea participării femeilor din grupurile sociale subreprezentate la procesul decizional politic și public; situația tătarilor din Crimeea; combaterea afrofobiei în Europa; transparența și reglementarea donațiilor către partide politice și pentru campanii electorale din partea donatorilor externi.  De asemenea, au avut loc două dezbateri de actualitate, prima dedicată situației din Belarus, iar cea de-a doua referitoare la necesitatea unui mecanism care să promoveze solidaritatea între statele europene în vederea diminuării presiunii migratorii asupra statelor aflate la granița UE.
Cu această ocazie, membrii APCE l-au ales dintr-o listă de trei candidați pe Davor Derenčinovič în funcția de judecător din partea Croației la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Au luat cuvântul în plenul Adunării și au răspuns întrebărilor adresate de membrii APCE: Marija Pejčinović Burić, secretarul general al Consiliului Europei, Henrietta H. Fore, director executiv UNICEF, Elisabeth Moreno, ministrul francez pentru egalitate de gen, diversitate și șanse egale, Antonio Vitorino, director general, Organizația Internațională pentru Migrație și Tendayi Achiume, raportor special ONU pentru formele contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranță. 
Următoarea sesiune a APCE va avea loc, în format hibrid (Strasbourg și online) în perioada 27-30 septembrie 2021.