” PRIMĂRIA COMUNEI POIANA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune neevaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Poiana, cu satele aparținătoare Poiana și Poienița, județul  Dâmbovița cu conducte MP din PE 100 SDR 11, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Poiana, satele Poiana și Poienița.

Proiectul și deciziile  de încadrare   și motivele care o fundamentează pot fi consultate

la următoarea adrese de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentării/observatii, la proiectul deciziei de încadrare în  termen de I0 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.