Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, Membru al Comisiei de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, prin Stroică Ștefania – Director General a fost prezentă la Reuniunea extraordinară a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, eveniment organizat în format hibrid, marți, 14 martie 2023, la Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia.

             La eveniment au participat Nicola Aimi – reprezentant DG Regio, Adrian Gâdea – președintele Consiliului Județean Teleorman, Vasile Iliuță – președintele Consiliului Județean Călărași, Marian Pavel – președintele Consiliului Județean Ialomița, Corneliu Ștefan – președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Ma rius Dulce – primarul municipiului Călărași, Liviu Gabriel Mușat – directorul general al ADR Sud-Muntenia, Gabriela Manuela Călin – directorul Autorității de Management (AM) a Programului Regional Sud-Muntenia din cadrul ADR Sud-Muntenia și Andreea Mirela Tache – directorul Cabinetului Directorului General – ADR Sud-Muntenia.

                Au fost prezenți și alți reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților publice centrale și locale din Sud-Muntenia, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului universitar, de cercetare, reprezentanți ai societății civile în domeniul protecției mediului, promovării patrimoniului cultural și natural și ai promovării drepturilor fundamentale ale omului și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și a nediscriminării.

                 În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia au fost prezentate criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor finanțate în următoarele apeluri de proiecte:

  • Sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici finanțate în cadrul PR SM 2021-2027;
  • Sprijin pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii finanțate în cadrul PR SM 2021-2027;
  • Îmbunătățirea rețelei de drumuri județene finanțate în cadrul PR SM 2021-2027;
  • Centru de date regional Sud Muntenia!;
  • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice în cadrul PR SM 2021-2027;
  • Sprijin pentru învățământ primar și secundar în cadrul PR SM 2021-2027.

              Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Sud-Muntenia 2021-2027 și a fost constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 privind dispozițiile comune. Este constituit din 33 de membri cu drept de vot, iar la ședințe pot participa membrii observatori, precum și reprezentanții Comisiei Europene – cu rol de monitorizare și consultativ. De asemenea, la reuniunile Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai instituțiilor administrației publice centrale și locale, precum și ai altor organizații și entități.

               Scopul principal al Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este de a sprijini dezvoltarea economică și socială a regiunii Sud-Muntenia prin finanțarea de proiecte în domenii precum infrastructură, dezvoltare urbană, turism, agricultură, mediu, energie și altele. Programul urmărește îmbunătățirea calității vieții în regiune și creșterea competitivității economice prin promovarea inovării și a dezvoltării durabile.