Programul Educație și Ocupare ne deschide accesul la educație, formare și calificare, dar și acces pe piața muncii pentru tineri, sprijină persoanele inactive, șomerii de lungă durată și persoanele din categoriile vulnerabile să se integreze pe piața muncii, oferă finanțare pentru învățământul profesional și tehnic, dar și pentru formarea continuă a adulților.

De asemenea, prin PEO vom oferi sprijin persoanelor vulnerabile să își continue educația și să obțină calificare și un loc de muncă.

Programul Educație și Ocupare va sprijini, în total, circa un milion de români să dobândească o educație și să devină activi pe piața muncii, fiind pregătiți pentru meseriile pe care avansul tehnologic le aduce.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐥𝐞 𝟖 𝐚𝐩𝐞𝐥𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̦𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐬̦𝐢 𝐎𝐜𝐮𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐟𝐢 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐜𝐞𝐥 𝐝𝐞-𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐢𝐥𝐞𝐚 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐥 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐮𝐢 𝐚𝐧, 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝟔 𝐟𝐢𝐢𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 – 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐢̂𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐯𝐨𝐫 𝐟𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞 𝟒 𝐚𝐩𝐞𝐥𝐮𝐫𝐢.

Programul Educație și Ocupare (PEO) stabilește prioritățile de investiții finanțate din Fondul Social European+, în sprijinul implementării Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027 și a Strategiei România Educată. Obiectivul major în domeniul ocupării este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială, urmărind valorificarea potențialului uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Programul Educație și Ocupare va finanța 𝐳𝐞𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐢:

✅Modernizarea instituțiilor pieței muncii;

✅Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii;

✅Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți;

✅Antreprenoriat și economie socială;

✅Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară;

✅Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație;

✅Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic;

✅Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic;

✅Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității;

✅Asistență Tehnică.

𝐌𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐥𝐢𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞 𝐏𝐄𝐎

𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐈𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢̂𝐫𝐥𝐞𝐚

𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐞𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐬̦𝐢 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞

𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐭̦,

𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞 𝐬̦𝐢 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐃𝐚̂𝐦𝐛𝐨𝐯𝐢𝐭̦𝐚

𝐓𝐞𝐥: 𝟎𝟕𝟓𝟏.𝟏𝟓𝟑.𝟕𝟎𝟑/𝟎𝟕𝟔𝟗.𝟔𝟏𝟕.𝟕𝟓𝟐