Obiectivul general al proiectului a fost dobândirea de abilități și cunoștințe despre incluziunea socială, crearea unui mediu de educație incluzivă care să răspundă elevilor nu numai cu nevoi speciale, ci și celor cu nevoi diverse în cadrul educației generale.

Cursul răspunde nevoii de formare a profesorilor de limba şi literaratura română şi de  matematică de a-și dezvolta competenţele psihopedagogice furnizând informații despre principiile incluziunii și aplicarea acestora în mediul educațional.

Prima zi de activitate, a debutat cu un teambuilding în contextul profilului internațional al participanților. Un grup de profesori entuziaști, adunați din toate colțurile lumii, au fost întâmpinați de un formator profesionist și carismatic, prof. Ciontea Marilena, care le-a captat atenția cu un traseu impresionant și jocuri nonformale de spargere a gheții și de intercunoaștere.

În perioada 23-30 octombrie 2022, cinci cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ,,I.Al. Brătescu Voinești”, profesori de limba și literatura română (Iuga Anca, Badiu Vasilica), de matematică (Boboc Alexandru, Păunescu Lidia) și de limba engleză (Spirescu Monica), au participat cu mult interes la cursul de formare Facing Diversity: Inclusive education strategies for students with fewer opportunitiesdin cadrul Proiectului Erasmus+ PORȚI DESCHISE,  nr. 2022-1-ROO1-KA122-SCH-000079815, desfășurat în Malta.

A doua zi a fost dedicată managementului stilului de comunicare, conexiunii dintre cultură și  incluziune, stereotipurilor și prejudecăților în clasă. Într-un stil non formal, fiecare țară participantă și-a prezentat conceptul de cultură, definit prin obiceiuri, credințe, religii, oameni de artă, gastronomie, ritualuri, limbă, atitudini.

Ziua a 3-a a fost destinată dezbaterilor privind mediul școlar din zilele noastre, prin raportare la îmbunătățirea competențelor necesare secolului XXI. Ziua a debutat cu o parte teoretică, urmată de cea practică, în care s-au prezentat competențe cheie  pentru tot parcursul vieții în societăți multiculturale.

În a patra zi am învățat despre  managementul conflictului, abordări ale conflictului, elemente de bază- înțelegerea problemei, stiluri de tratare a conflictelor, joc de rol: medierea. Conflictul este adesea ceva pe care încercăm să-l evităm. Este adesea privit ca ostil, frustrant, negativ, având  doar  variante  de  „câștigă  sau  pierde”  ca  finalitate.

Creativitatea prin metode non formale în mediul școlar a fost dezbătută în următoarea zi, în care am luat cunoștință  cu strategiile pentru incluziune în școli: metoda ”The starburst of empowerment”, coaching-ul, proiectul Photovoice – un tip de proiect fotografic prin care pot fi spuse povesti prin intermediul unor fotografii care surprind ipostaze in mod diferit, fiecare avand rezultate diferite.

Zilele însorite care au urmat au adus în dezbatere motivația, tratarea diferențiată a elevilor, îmbunătățirea stilului de predare, valoarea eșecului: metoda ”World coffee”. Astfel, sunt propuse jocuri de rol, studii de caz, discuții libere despre experiența de la școală, împărtășim opinii, propuneri, metode eficiente privind incluziunea care au avut impact asupra elevilor sau care au dat randament.

În ultima zi de curs, dinamicile inter și intra grupuri, strategiile cheie ale lui Tuchman în evoluția echipei, diseminarea și planificarea activităților de valorizare, evaluare pasaport lingvistic si pasaport de abilitati Europass au fost câteva din preocupările activităților noastre.

Prof. IUGA ANCA – inspector școlar pentru limba și literatura română

Prof. PĂUNESCU LIDIA -profesor de matematică