Au fost finalizate lucrările de reparație a îmbrăcăminții asfaltice, zona Contur Lac Bolboci.

De asemenea, se lucrează în localitățile de pe Valea Dâmboviței: aplicare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 702D, Sector Dragomiresti și aplicare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 702A, Sector Drăgăești – Pământeni. Nu este neglijată nici comuna Vârfuri. Aici se toarnă asfalt pe DJ 710A.

Și tot în această perioadă, Se execută montarea parapetului de protecție al podețului provizoriu de pe DJ 714, punct „Diana”.