Primăria Municipiului Târgovişte informează că în perioada 15 – 22 iulie

2022, în intervalul orar 05:30 – 10:00, se vor efectua acțiuni de

combatere a insectelor de disconfort (ţânţari, muşte, omizi, tigru de

platan etc.), prin pulverizare aeriană, pe toată suprafaţa Municipiului

Târgovişte (inclusiv în cartierele Priseaca şi Sagricom).

Acțiunea se va efectua în prima zi a intervalului, iar în cazul în care

vremea va fi nefavorabilă (vânt, ploi, grindină), la termenul menționat,

acțiunea se va reprograma pentru următoarea zi propice acestei

activități.

Substanţele folosite pentru combaterea dăunătorilor sunt insecticidele

„Aqua K-Othrine  EW20” și „SOLFAC TRIO 140 NF”,  produse avizate de

Ministerul Sănătății. Ele nu sunt dăunătoare pentru oameni și nici

pentru mediul înconjurător, însă sunt toxice pentru albine și

organismele acvatice.

Pentru evitarea intoxicațiilor familiior de albine se vor lua măsuri de

închidere a stupilor sau de îndepărtare a acestora la o distanță de 10

kilometri față de locul unde se execută tratamentul.

De asemenea, trebuie evitat pășunatul și consumul de fructe în zonele

supuse tratamentului.