Parc nou pe 50.000 mp., cel mai mare parc construit în municipiul Târgoviște, dacă ne raportăm la ultimii 50 de ani, amenajarea lacului în suprafață de 43.741 mp. (curățarea malurilor si a fundului lacului, plantarea de floră acvatică care aerează apa lacului si popularea lacului cu pești, consolidarea taluzurilor/malurilor și profilarea acestora, aducțiunea apei si tratarea acesteia cu soluții ecologice care să împiedice formarea nămolurilor, amenajarea suprafeței vizibile a malurilor ca spațiu verde), amenajarea unui nou drum de acces și a unei parcări în zonă, construirea unui pod peste canal, construirea unei baze sportive, dar și a unui parc fotovoltaic pe o suprafață de 50.000 mp., destinat alimentării iluminatului public, reprezintă reperele unui complex de investiții care vizează o suprafața de aproximativ 15 ha., transformând o zonă degradată și ”uitată” într-un important punct de atracție! Primele rezultate elocvente pentru amploarea investițiilor se vor vedea anul acesta, concomitent cu finalizarea parcului și a lucrărilor de amenajare a lacului!