V-ați pierdut documente importante sau doriți să faceți un anunț?

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vine în sprijinul dumneavoastră, punându-vă la dispoziție un serviciu nou, destinat, atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, privind posibilitatea publicării, simplu și rapid a  anunțurilor în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, partea a IV-a şi partea a VI- a.

Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, legi, hotărâri, moțiuni, decrete, ordonanțele de urgență, acte normative și alte acte menționate de legea de organizare și funcționare a Monitorului Oficial.

Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților.

Ce puteți publica ?

Partea a III –a

PUBLICAȚII  ȘI ANUNȚURI

Persoane fizice

 • Publicare pierderi 
 • acte studii
 • titluri de proprietate
 • carnete de muncă
 • publicare schimări de nume

Persoane juridice

 • Publicare pierderi
 • certificate de înregistrare fiscală
 • licențe de transport
 • Publicare concursuri

Partea a IV –a

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

 • Somații colective
 • Raport de activitate și extras situație financiară
 • Convocări ale adunării generale a acționarilor (doar pentru SA-uri)

Partea a VI-a

ACTE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

 1. Anunțuri de intenție, de participare, de atribuire referitoare la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii
 2. Anunțuri  privind finanțarea nerambursabilă
 3. Anunţuri de participare şi atribuire privind concesiunea de bunuri, lucrări (activităţi) şi servicii;

Pentru mai multe detalii accesați site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, persoană de contact

Pîrlea Alexandra-Ioana, Specialist în Relații Publice, telefon: 0245.210.318; 0751.153.703