Comunicat de presă

savoiu

Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu a participat la lucrǎrile Simpozionului “Interferenţe între activitatea notarilor publici şi cea a instanţelor de judecatǎ, avocaţilor, executorilor judecǎtoreşti, mediatorilor – 20 ani de la înfiinţarea Instituţiei Notarului Public în România”.
Evenimentul a fost avut loc la Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară – UVT Târgovişte şi a fost organizat de Camera Notarilor Publici Ploieşti în parteneriat cu Centrul de Cercetǎri în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultǎţii de Drept şi Ştiinţe Administrative Târgovişte.
Deputatul Sǎvoiu a susţinut o alocuţiune în deschiderea evenimentului, o prezentare şi o dezbatere pe tema înregistrǎrii sistematice a imobilelor în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciarǎ (PNCCF).
Ionuţ Săvoiu a precizat cǎ: “Tranziţia de la sistemul de înregistrare sporadicǎ a proprietǎţilor, care a funcţionat în România în ultimii 17 ani, la înregistrarea sistematicǎ în cadrul PNCCF finanţat de stat prin bugetul ANCPI şi prin POR 2014-2020 are efecte directe asupra reducerii costurilor pentru cetǎţeni şi pentru investitori în cazul înregistrǎrii drepturilor de proprietate, precum şi a timpilor de aşteptare în cazul primei înregistrǎri. De asemenea şi termenele de rezolvare a oricǎrori cereri de informaţii publice asupra imobilelor pot fi mai scurte. Mai mult decât atât, procedura de cadastru sistematic rezolvǎ problema actelor de proprietate lipsǎ în unitǎţile administrative din zonele colinare unde nu toate terenurile au fost parte a procesului de restituire a proprietǎţii funciare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *